Cultivating spaces for extraordinary artists

Artist Call Out / Galwad am Artistiaid

Calling all artists: visual artists, animators, creative writers, photographers, dancers, storytellers, performers, musicians.. and more!

Galw i celf gweledol, cerddorion, animeiddwyr, ysgrifenwyr creadigol, dawnswyr, storïwyr, perfformwyr, ayyb.. a mwy!

Ennyn CIC is an arts education company based in Mid Wales (Machynlleth). Through schools and community projects they deliver creative workshops in a range of settings to children, young people and adults.

They are often in need of creative practitioners to work on various projects on a freelance basis.

Mae Ennyn CIC yn gwmni er budd y gymuned sy'n cynnig gweithgareddau celfyddydol addysgiadol (Machynlleth). Rydym yn darparu gweithdai creadigol i blant, bobl ifanc ac oedolion mewn ysgolion ac yn y gymuned. Rydym yn aml angen ymarferwyr creadigol i weithio gyda ni ar brosiectau amrywiol.


More details here: ENNYN CIC - Creative workshops / Gweithdai Creadigol (ennyncymru.com)

Deadline for submissions: 28 May 2022

Any Questions? Email ennyncymru@gmail.com or message us here on Facebook.


Mwy o fanylion yma: https://forms.gle/9Yu3SWEerim36Fjq8

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno: 28/05/2022

Unrhyw gwestiynnau? Ebostiwch ennyncymru@gmail.com neu ar Facebook.